Postoji slučaj jedne žene koja se doselila u jedan gradić zaboravio sam kako se zove ,međutim radi se o tome da je prošlo neko vreme i ona se požalila svom prijatelju koji je živeo u isto tom gradu kako je usluga u lokalnoj prodavnici užasna.
Ona se nadala se da će njen prijatelj to reći vlasniku prodavnice.Sledeći put kad je došla u tu prodavnicu vlasnik prodavnice koji se zadesio tu ju je maksimalno uslužio,rekao da mu je drago što je ponovo vidi i ponudio se za bilo kakvu pomoć ako joj ikad zatreba,naravno ispratio ju je do vrata prodavnice sa velikim osmehom na licu.
Žena je rekla svom prijatelju o toj neverovatnoj promeni,i pitala ga:"jesi im rekao da im je usluga jako loša".
"Pa ne baš, rekao sam vlasniku kako si oduševljena sa uslugom u lkalu i da te jako iznenađuje tako velika razvijenost prodavnice i da si oduševljena načinom na koji se ona vodi".
Prijatelj od ove žene znao je da se prema ludima treba odnositi sa poštovanjem.Kako to ide,većina ljudi učiniće za vas ama skoro baš sve ako se prema njim odnosite sa poštovanjem.A to da se prema njima odnosite sa poštovanjem znači da im dajete do znanja da su vam važna njihova osećanja i oni kao osobe,da se njihiovi prioriteti poštuju i da je njihovo mišljenje vredno.
Tamo gde se ljubav usredsređuje na davanje drugima ,poštovanje ppokazuje spremnost da od njih primamo.
Ustvari poštovanje priznaje sposobnost ili potencijal druge osobe.Kada slušate drugu osobu ili se odnosite prema tako da pokazujete da vam je važna,vi prioritete te osobe stavljate ispred svojih i pokazujete da imate određeno poštovanje prema njoj,i imate potencijal koji će i vas i njih učiniti u neku ruku uspešnima.
Verovatno ste imali priliku da radite bilo šta nije važno sa dve vrste ljudi,oni koji se jesu i oni koji se nisu odnosili prema vama sa poštovanjem,verovatno shvatate koliko to poštovanje može da motiviše čoveka...
Na mene lično lakše mogu da utiču osobe koje se odnose prema meni sa poštovanjem i samo tako i mogu da utiču......