Integritet je važan za poslovni uspeh .
On je temalj na kome se izgrađuje sve drugo:poštovanje,dostojanstvo i povernje.Pa i ljudi koji znaju da prikriju da im nedostaje integritet,na kraju će ipak da dožive neuspeh a kakav god uticaj da su uspeli da postignu,on će ipak nestati jer se pre ili kasnije sve pokaže,to znate i sami.
Izuzetno je važno održati integritet a jedna od stvari kako to da uradimo je da vodimo računa o malim stvarima.Dosta ljudi veruje da kada se radi o malim stvarima mogu da rade sve što požele,jer smatraju da će biti uspešni da sve dok ne naprave neku veliku grešku a na sitne stvari i ne obrćaju pažnju.U Vebsterovom rečniku integritet je definisan  kao "delovanje u skladu sa moralnim i etičkim principima;moralna čvrstina karaktera;poštenje",
Etički principi nisu ni malo fleksibilni!
I najmanja bezazlena laž je ipak laž.
Krađa je krađa bez obzira dali se radi o jednom,hiljadu ili nekoliko miliona dinara.
Čovek koji ima integritet uvek bira doslednost a ne ličnu korist.
Uvek će da bira ljude umesto da bira stvari.
Krajnji cilj umesto trenutnog.
Jedan sveštenik iz 19. veka je govorio da se"karakter stvara u sitnicama koje sačinjavaju naš život".Svaki put kada prekršimo neko moralno načelo stvaramo pukotinu u temeljima karaktera.Karakter se ne stvara u krizi;on u njoj samo izbija na videlo.Sve što učinimo u prošlosti čak i stvari koje smo zanemarili da učinimo,sve to dostiže svoju kritičnu tačku onda kada se nađemo pod pritiskom.
"Ne čini drugome ono što ne biste voleli da se desi vama"
"Ne čino ono zbog čega bi se sutra čitajući novine osećeo nelagodno i neprijatno".
Dobra dva saveta po meni koje bi svi trebali da prihvatimo.
Daću vam neka pitanja da imate na trenutak o čemu malkice da razmislite,neću vam uzeti mnogo vremena:

  1. Koliko dobro postupam sa ljudima od kojih ne mogu ništa da dobijem?
  2. Da li sam dovoljno otvoren prema drugim osobama?
  3. Da li moje ponašanje zavisi od toga sa kim sam?
  4. Da li am ja ista osoba kada sam na javnom mestu i kada sam potpuno sam?
  5. Da li priznajem svoje greške brzo i bez prinude?
  6. Da li su moji standardikod donošenja moralnih odluka uvek sti ili se menjaju zavisno od siuacije?
  7. Da li donosim teške odluke i onda kada znam da ću za njih lično platiti cenu?
  8. Kada o nekim ljudima hoći nešto da im akažem da li razgovaram sa njima ili o njima?
  9. Da li sam za svoje misl,reči i dela odgovoran bar jednoj osobi?

 Ne žurite sa odgovorima,polako.
Voleo bih da znate isto i ovo da:
Mnogi ostvare trenutni uspeh na nebito kojem polju zahvčjujući onome što nije po normama moralnog ponašanja a to rade.Malo njih dođe do bilo kakvog uspeha zahvaljujući onome što uistinu i jeste.
Pogeldajte ova pitanja i ako na neka od njih nemate odgovor, bar počnite da radite na tome da u odogovorima kakvi bi iskreno trebali da budu,to budete baš vi...
Put za stavranje integriteta nije sigurno najlakši put, ali jeste put koji će vas dovesti do cilja na kome će te stajati čvrsto sa obe noge!