Obavežite se da ćete razviti čvrst karakter.Dali ste  stekli naviku da preuzmete potpunu odgovornost nad svojim postupcima,počnite.Zanemarite negativna iskustva koja ste imali,uključujući i ljude koji su vas povredili.Zaboravite svoj ugled koji ste stekli tokom godina.Uklonite sve to i pogledajte šta je ostalo,ako ne vidite u sebi čvrstinu vašeg karaktera,počnite da radite na tome da to promenite.
da održite datu reč
da istina,pouzdanost,poštenje i poverljivist budu glavni vaši noseći stubovi
činite male stvari
trudite se da pričate potpunu istinu
nemojte da pričate o stvarima o kojima je trebalo da ćutite
prvo radite ono što morate da uradite a zatim radite ono što želite da uradite