Radni ambijent, međuljudski odnosi i ophođenje prema ljudima predstavljaju osnovne faktore produktivnosti i dobre motivisanosti ljudi. Ovi faktori, uvek isprepletani i međusobno povezani, kriju u sebi poruku da se od ljudi uvek može dobiti samo onoliko koliko smo spremni da u njih uložimo. Samo mudri su spremni da ovakvu poruku na pravi način čuju.